Witamy na stronie

Działalność notariuszy normuje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Zgodnie z ustawą notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego.

Kancelaria Notarialna

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Adres:
ul. Karola Libelta 29A/3
61-707 Poznań

Telefon: (061) 852-34-76
Fax: (061) 852-34-76

E-mail: zielinski@rejent.poznan.pl

Inne terminy spotkań możliwe po uprzednim uzgodnieniu.